Technologie in de politie–burger relatie en privacy in de publieke ruimte

Gepresenteerd op het Groninger Juristen Congres.
Juridische Faculteitsvereniging van de Rijksuniversiteit Groningen
13 december 2018

Advertisement